RaaF – Robot as a Friend

Robotarna tar våra jobb, robotarna tar över världen. Dessa ord ekar överallt, vänd på det istället. Robotarna möjliggör andra arbetsuppgifter och kommer öka servicenivån till kunder och medborgare, roboten är din vän som vill dig väl.